Ayman Abu Saleh

Yleislääketieteen Erikoislääkäri, Auktorisoitu Kääntäjä ja Asioimistulkki.

tarjama.fi

Auktorisoidut käännökset suomen kielestä arabian kielelle:

Käännöksen hinta riippuu paljon tekstin vaikeusasteesta, kiireellisyydestä ja käännettäessä tehtävän selvitystyön määrästä: perushinta kattaa yleiskielisen asiatekstin käännöksen, kalliimmat hinnat koskevat erikoisalojen tekstejä. Kaikissa käännöstoimeksiannoissa noudatan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (http://www.sktl.fi/) antamia suosituksia.

Huom. laskutusyksikkönä käytettävä sivu = 1560 merkkiä välilyönnit mukaan luettuina. Hinnat lasketaan lähdetekstin perusteella. Jokaisesta käännöksestä teen ensin hinta-arvio, josta voin neuvotella asiakkaan kanssa. Varsinainen käännös toteutan vasta asiakkaan hyväksyttyä käännöstilauksen.

Veloitan yhden sivun käännöksestä suomen kielestä arabian kielelle 40 – 80 euroa/sivu + ALV 24%.

Auktorisoitu käännös suomi – arabia, hinta on 80 €/sivu

Epävirallinen käännös suomi – arabia, hinta on 40 – 80 €/sivu. 

Minimiveloitus: 80 €. 

Maksu voi maksaa käteisesti paikan päällä, kun käännöstä luovutetaan kuittia vastaan, tai Lasku on  maksettavaa kokonaan ennen käännösten lähettämistä postitse. Siis maksu on maksettavaa etukäteen  kokonaan ennen käännösten luovuttamista tai lähettämistä. 

Tähän hintaan sisältyy yhden sivun virallisen käännös suomen kielestä arabian kielelle ja kielen  tarkistuksen, oikoluku ja virallisen käännöksen vahvistuksen auktorisoidun kääntäjän leimalla. 

Palkkion suuruus riippuu sanojen määrästä lähtökielestä ja tehtävän vaativuudesta.

Vahvistan viralliset käännökset auktorisoidun kääntäjän leimalla lain mukaisesti. 

Tehtävistä voin neuvotella kohtuullisesta palkkiosta tapauskohtaisesti. 

Ainoastaan kielentarkistus, oikoluku ja virallinen vahvistus käännökselle: noin 40 – 80 euroa/sivu + ALV 24%. Minimiveloitus: 80 euroa + ALV 24%. 

(Standardi käännös sivu = 1560 merkkiä). 

Tehtävä on valmis viikon sisällä tilauksesta, jos käännettävät sivut lähtökielellä ovat alle 10 sivua. Jos käännettävät sivut ovat yli 10 sivua, tehtävä on valmis 7-10 vuorokaudessa. 

Minun palkkio voi maksaa käteisellä kuittia vastaan, tai voisin laskuttaa toiminimen kautta (palkkio on oltava  tilillä ennen käännösten toimittamista). 

Auktorisoitu käännös 

Auktorisoitu käännös on laillisesti pätevän eli auktorisoidun (aik. virallisen) kääntäjän tutkinnon  suorittaneen kääntäjän leimaama ja allekirjoituksellaan vahvistama käännös. Viranomaisille tarkoitetut  käännökset vaativat tavallisesti virallista vahvistusta. Suosittelen ottamaan selvää auktorisoidun käännöksen  tarpeesta siltä taholta, jolle käännös on tarkoitettu. Kaikkien käännösten ei täydy olla auktorisoituja. 

tarjama.fi

asioimistulkkaus

Työkielet ovat: suomi, arabia.
Veloitan asioimatulkkaustunnista 80 euroa tunnista + ALV 24%. Minimiveloitus: 80 euroa + ALV 24%.
Palkkion suuruus riippuu tehtävän vaativuudesta, tehtävistä voin neuvotella kohtuullisesta palkkiosta tapauskohtaisesti.

tarjama.fi

Yleiset tilausohjeet

Käännän virallisesti suomen kielestä arabian kielelle.

Tekstin pituus, aihepiiri ja tyyli

Pyydän toimittamaan käännettävän tekstin kokonaisuudessaan tarjouksen tekemistä varten.  Käännöksen työstämiseen tarvittava aika riippuu paitsi tekstin pituudesta, myös sen vaativuudesta ja  aihepiiristä. Kerro minulle tekstin tarkoitus ja kenelle se on suunnattu. Kerro myös mahdolliset  erityistoiveesi: haluatko alkutekstiä hyvin uskollisesti seuraavan käännöksen vai vapaasti ja luovasti  laaditun käännöstekstin? Elektronisessa muodossa olevia asiakirjoja (esim. MS Word) on helpoin  arvioida ja työstää.

Taustamateriaali ja termistö

Käännökseen liittyvistä taustamateriaalista ja aiemmista käännöksistä voi olla kääntäjälle suuri apu.  Kerro työtä tilatessasi myös tuleeko käännöksessä käyttää yrityksenne vakiintunutta termistöä.  Vuoropuhelu yhteyshenkilön kanssa edistää hyvän käännöksen laatimisessa, joten muistathan  lähettää tarvittavat yhteystiedot.

Työn palautusaikataulu

Ilmoita toivottu palautusaikataulu tilausta tehdessäsi. Laadukkaiden käännösten tekemiseen  tarvitsen riittävästi aikaa, joten tilaus kannattaa tehdä ajoissa. Kiireelliset työt vaikeuttavat  aikataulujen laatimista ja pidentävät kääntäjän päivää, minkä vuoksi laskutan niistä kiirelisää jonkin  verran. Sopimus kiirelisästä teen kuitenkin asiakkaan kanssa aina erikseen.

tarjama.fi

Viralliset (auktorisoidut) käännökset

Mikäli tarvitset virallisen käännöksen (esim. todistukset, kaupparekisteriotteet ja yhtiöjärjestykset),  minun on nähtävä alkuperäinen teksti ennen käännöksen leimaamista. Minulle voi lähettää kopio  alkuperäisestä tekstistä sähköpostitse tai postitse nähtäväksi ennen kuin luovutan virallisella  leimalla varustetun käännöksen.

tarjama.fi

Toimitustapa

Palautan valmiit työt tavallisesti sähköpostitse, mutta auktorisoidut käännökset toimitan leimattuina  ja auktorisoidun kääntäjän allekirjoittamina paperiversioina. Jos haluat minun toimittavan  käännöksen postitse, kerro siitä jo käännöstyötä tilatessasi.

TARJAMA.FI

Älä epäröi tarttua puhelimeen, jos haluat kysyä lisää!